Statuty szkół wchodzących w skład
Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki w Miliczu