ZARZĄD RADY RODZICÓW
rok szk. 2017/2018

 • Agnieszka Głogosz - przewodnicząca
 • Iwona Kagan - wiceprzewodnicząca
 • Danuta Kurczakowska - skarbnik
 • Barbara Mielnik - sekretarz
 • Justyna Kuszerska - członek

KOMISJA REWIZYJNA

 • Jolanta Kowalewska - przewodnicząca
 • Anna Zębik - członek
 • Stanisława Drapiewska - członek

 

PLENARNA RADA RODZICÓW

 • 1LO - Jolanta Walniczek
 • 1TIa - Sylwia Owsianik
 • 1TIb - Agnieszka Piskorska
 • 1THS - Magdalena Dąbrowska
 • 1TES - Justyna Maćkowiak
 • 1ABr - Anna Nowacka
 • 1BBr - Bożena Janczura
 • 1CBr - Dorota Mazurkiewicz
 • 2 TH - Justyna Korzeniowska
 • 2 THE - Kazimiera Leszczyszyn
 • 2 TI - Justyna Kuszerska
 • 2 TS - Danuta Jędrzejczyk
 • 2a WZ - Lidia Żmurko
 • 2b WZ - Sylwia Jamrozik
 • 2c WZ - Barbara Mielnik
 • 3 TE - Maria Rachwalska
 • 3 TI - Witold Gosthorski
 • 3 THR - Iwona Kagan, Jolanta Kowalewska
 • 3 TS - Danuta Kurczakowska
 • 3a WZ - Stanisława Drapiewska
 • 3b WZ - Agnieszka Głogosz
 • 3c WZ - Romualda Kłopocka
 • 4 TE - Anna Zębik
 • 4 THK - Sylwia Auguścik
 • 4 TI - Joanna Pasieczna
 • 4 TRS - Urszula Jasińska