Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2016/17

Tradycyjnie wszystkie spotkania odbędą się w środy o godzinie 16.30
Od godziny 17.00 - "otwarta środa" czyli możliwość kontaktu ze wszystkimi nauczycielami uczącymi w szkole.

  • 28 września - spotkanie z rodzicami uczniów wszystkich klas i "otwarta środa"

 

  • 19 października - "otwarta środa"

 

  • 23 listopada - informacja o prognozowanych ocenach w klasach maturalnych, "otwarta środa"

 

  • 21 grudnia - informacja o ocenach w klasach maturalnych, informacja o prognozowanych ocenach w pozostałych klasach, "otwarta środa"

 

  • 1 lutego - informacja o ocenach w pozostałych klasach, "otwarta środa"

 

  • 22 marca - informacja o prognozowanych ocenach końcowych w klasach maturalnych, "otwarta środa"

 

  • 19 kwietnia - "otwarta środa"

 

  • 17 maja - informacja o prognozowanych ocenach rocznych w pozostałych klasach, "otwarta środa"