Informacja o ubezpieczeniu  młodzieży na rok szkolny 2017/18

Na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2017 r. Rada Rodziców podjęła uchwałę nr 6/2016-2017 o wyborze oferty PZU na ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków młodzieży na rok szkolny 2017/2018.

Suma ubezpieczenia to :18000 zł

Skłądka w wysokości 64 zł płatna do 15.10.2017 r.

W tym miejscu chcemy umieszczać materiały, które mogą być wsparciem w realizacji codziennych rodzicielskich zadań - zapraszamy do lektury

20 marca 2017 - Cyberbezpieczeństwo w szkołach – list Minister Edukacji Narodowej zawiera m.in.

1 lutego 2017 - Dzień Bezpiecznego Internetu "Razem tworzymy lepszy internet"

 

 

ZARZĄD RADY RODZICÓW
rok szk. 2016/2017

 • Edyta Iwanicka - przewodnicząca
 • Agnieszka Głogosz - skarbnik
 • Iwona Kagan - sekretarz
 • Justyna Kuszerska - członek
 • Agata Witczak - członek

Zgodnie z Uchwałą nr 8/2016-2017 Rady Rodziców Zespołu Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu,
wysokość składek w roku szkolnym 2017/18 wynosi:

 • dla uczniów klas liceum i technikum - 30zł
 • dla uczniów klas wielozawodowych - 20 zł

 SZANOWNI RODZICE

Pieniądze na Radę Rodziców, które wpłacają Wasze dzieci wydatkowane są na następujące cele:

 • pomoc materialna dla dzieci z najbiedniejszych rodzin w postaci sfinansowania dożywiania, podręczników i biletu na dojazd do szkoły,
 • dofinansowanie konkursów zawodów i imprez o charakterze ogólnoszkolnym (studniówka i wycieczki),
 • zakup nagród dla wyróżniających się uczniów na koniec roku oraz nagroda dla absolwenta roku,
 • finansowanie utrzymania ksera dla uczniów w postaci konserwacji, naprawy, zakupu papieru na sprawdziany dla nauczycieli,
 • opłacanie delegacji uczniowskich,
 • wzbogacanie księgozbioru biblioteki szkolnej,
 • wydatki związane z prowadzeniem kroniki szkolnej,
 • wspieranie akcji charytatywnych i narodowych tj. Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, Pamięć o Żołnierzach Wyklętych, Dzień Zmarłych oraz dni pamięci o rocznicach narodowych (zakup kwiatów i zniczy)
 • inne wydatki uznane przez dyrektora szkoły za konieczne dla właściwego funkcjonowania szkoły i jej wizerunku.

Przewodniczący Rady Rodziców
Edyta Iwanicka

Harmonogram spotkań z rodzicami
w roku szkolnym 2017/18

Tradycyjnie wszystkie spotkania odbędą się w środy o godzinie 16:30