Przyjęcia do klas pierwszych ponadpodstawowych
w Zespole Szkół im. Tadeusza Kościuszki
rok szk. 2021/2022

!!!!! REGULAMIN REKRUTACJI !!!!!

SZKOŁY

Prezentacja aktywności pozalekcyjnej:

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I WOLONTARIATU


DOKUMENTY

 

PODSTAWY PRAWNE