Drukuj

Przewodniczący Rady Samorządu Uczniowskiego
Robert Chołodecki

Zastępca przewodniczącego
Daria Płókarz

Członkowie Rady

Aleksandra Brygider

Opiekunem szkolnego Samorządu Uczniowskiego
jest p. Iwona Wichrzycka-Przybyś