• 1 040 tys., wspólnie ze starostwem powiatowym, na budowę kompleksu sportowego "Orlik"
 • 581 230 zł wspólnie ze starostwem powiatowym na termomodernizację budynku szkoły
 • 271 tys. z Ministerstwa Sportu w ramach programu rządowego „Biały Orlik” na sztuczne lodowisko
 • 235 914 zł doposażenia w sprzęt i środki dydaktyczne dla branży informatycznej, samochodowej, turystycznej i budowlanej w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego na Dolnym Śląsku II”
 • 217 tys., wspólnie ze starostwem powiatowym, w ramach RPO "Specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Miliczu" na modernizację trzech pracowni kształcenia zawodowego
 • 132 tys. w ramach projektu „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo”, realizowanego w ramach działania 3.4.2 POKL na zasadach programu Uczenie się przez całe życie - LEONARDO DA VINCI - PROJEKTY MOBILNOŚCI
 • 112 tys., wspólnie ze starostwem powiatowym, z rezerwy oświatowej MEN w związku ze zwiększeniem zadań oświatowych (utworzenie zaocznych klas dla dorosłych)
 • 100 tys., wspólnie ze starostwem powiatowym, w ramach RPO "Modernizacja kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku" na modernizację dwóch pracowni kształcenia zawodowego
 • 70 tys. pracownia komputerowa w s. 55 w ramach unijnego programu "Pracownie komputerowe dla szkół"
 • 59 650 zł w ramach projektu „Milicka Akademia Rozwoju”
 • 57 tys., wspólnie ze starostwem powiatowym, z rezerwy oświatowej MEN na remont dużej sali gimnastycznej
 • 25 tys., wspólnie ze starostwem powiatowym, z rezerwy oświatowej MEN na modernizację pryszniców przy dużej sali gimnastycznej
 • 25 tys., wspólnie ze starostwem powiatowym, z rezerwy oświatowej MEN na środki dydaktyczne w nowo powstałych pracowniach
 • 6 tys. z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie etatu animatora zajęć na kompleksie sportowym "Orlik"
 • 4 tys., wspólnie z UKS "Faworyt", z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zakup sprzętu sportowego dla "Orlika"
 • 2 700 zł wspólnie z UKS "Faworyt", z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu "Sport wszystkich dzieci" na zakup sprzętu sportowego dla "Orlika"
 • 2 tys. wspólnie ze Stowarzyszeniem "Panta rhei" na folklorystyczny zespół pieśni i tańca przy ZS
 • 2 tys. wspólnie ze Stowarzyszeniem "Panta rhei" na propagowanie sztuki filmowej wśród uczniów ZS

Razem 2 mln 942 494 zł