Od 2008 roku przeprowadzono wiele prac modernizacyjnych i remontowych. Najważniejsze inwestycje szkolne to:

 • remont dużej sali gimnastycznej,
 • odnowienie gabinetu 58, w którym powstała nowoczesna pracownia komputerowa złożona z 25 komputerów stacjonarnych, laptopa i tablicy interaktywnej,
 • wyremontowano pomieszczenie w piwnicy z przeznaczeniem na siłownię i fitness, po czym zakupiono nowoczesny sprzęt do siłowni,
 • utworzono dwie szatnie z pomieszczenia znajdującego się w pobliżu siłowni oraz gruntownie odnowiono dwa znajdujące się w pobliżu sanitariaty,
 • pozyskano nową pracownię komputerową (gabinet 55),
 • uzupełniono o 60 sztuk zasób szafek,
 • zakupiono stroje robocze i sztalugi dla klas architektury krajobrazu oraz wyremontowano dla nich pomieszczenia po byłej harcówce na szatnie,
 • zaadoptowano pomieszczenie po archiwum na gabinet językowy,
 • dobudowano kompleks drzwi wejściowych i wyjściowych przy wejściu głównym, umożliwiający skuteczne egzekwowanie posiadania identyfikatorów oraz skutecznie chroniący przed wychłodzeniem korytarza w okresie jesienno-zimowym,
 • wyremontowano pomieszczenie po byłej świetlicy szkolnej z przeznaczeniem na dwa gabinety lekcyjne,
 • odnowiono schody prowadzące na dziedziniec szkolny,
 • wyremontowano magazyn na stroje ludowe pozyskane z ZSL,
 • ocieplono drzwi zewnętrzne przy bibliotece,
 • zwiększono liczbę kamer monitorujących szkołę,
 • zakupiono busa volkswagena transportera.

Zakupiono też pomoce dydaktyczne: (z większych)

 • 11 32 calowych tv LCD i dvd,
 • sprzęt do siłowni,
 • 25 komputerów oraz tablicę interaktywną do sali 58,
 • nowy zestaw nagłośnieniowy,
 • kamerę mikroskopową,
 • mikroskop badawczy z podświetleniem halogenowym oraz model tułowia ludzkiego do gabinetu biologicznego (7 tys zł),
 • zestawy tablic do gabinetu informatycznego oraz matematycznego,
 • zestaw adaptacji filmowych wybitnych dzieł literackich na dvd,
 • nową kserokopiarkę,
 • dwa zestawy piłkarzyków do świetlicy,
 • dwa stoły do tenisa stołowego oraz stół bilardowy.

Szkoła wzbogaciła się również o nowy kompleks sportowy w ramach programu "Orlik 2012", odzyskano też świetlicę środowiskową, wydzierżawioną wcześniej gminie Milicz. Dla zwiększenia poczucia bezpieczeństwa uczniów w szkole wprowadzono identyfikatory. Po raz pierwszy również zastosowano komputerowy wydruk świadectw.


Najważniejsze remonty, przeprowadzane w czasie wakacji w 2009r. w Zespole Szkół, to renowacja dziedzińca szkolnego i generalny remont łazienek na pierwszym piętrze. Dziedziniec szkolny został odnowiony na podstawie oryginalnego projektu uczennicy klasy technikum architektury krajobrazu (wiosną tego roku szkoła ogłosiła konkurs na projekt zagospodarowania placu). Projekt zakładał zachowanie placu apelowego, ale jednocześnie pojawiło się atrakcyjne miejsce do spacerów i wypoczynku podczas przerw. Wokół dziedzińca powstało nowe ogrodzenie.

Gruntownie odnowiono najbardziej wymagające remontu łazienki na pierwszym piętrze. Wykonano natryski i przeprowadzono remont szatni przy dużej sali gimnastycznej. Część pieniędzy (25 tys) na ten cel szkoła uzyskała ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej, pozostałą część sfinansowała z własnych środków. Również dzięki pozytywnie zaopiniowanemu wnioskowi, złożonemu w MEN, szkolna siłownia wzbogaciła się o dodatkowy sprzęt za kwotę 25 tys, na który złożyły się m. in. dwie bieżnie, wiosła treningowe i rowery magnetyczne. Wyremontowano sąsiadujące z siłownią pomieszczenie w celu powiększenia powierzchni obecnej siłowni. Natomiast działający przy szkole Uczniowski Klub Sportowy otrzymał niedawno nowy sprzęt sportowy do wykorzystania na "Orliku" na kwotę 2 700 zł.


Pomieszczenia po byłej świetlicy zaadoptowano na dwa gabinety lekcyjne. Jeden z nich jest specjalistyczną pracownią dla klas technikum pojazdów samochodowych, wyposażoną w ramach projektu RPO "Specjalistyczne pracownie kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Miliczu" za kwotę ponad 100 tys zł. W drugim natomiast mają lekcje klasy technikum architektury krajobrazu, a wyposażenie gabinetu (za ok. 50 tys zł) jest również związane z edukacyjnym projektem unijnym, dotyczącym modernizacji bazy kształcenia zawodowego na Dolnym Śląsku. W ramach wspomnianego powyżej projektu szkoła otrzymała sprzęt komputerowy wraz ze specjalistycznym oprogramowaniem na potrzeby klas technikum informatycznego za kwotę ponad 100 tys. 17 nowych komputerów oraz 8 stanowisk do montażu i demontażu komputerów wzbogaciło istniejące już pracownie w ZS.

W ramach modernizacji terenu wokół "Orlika" odnowiono bieżnię, utworzono skocznię w dal i rzutnię do pchnięcia kulą. Na boisku wielofunkcyjnym powstało sezonowe sztuczne lodowisko. Wspólnie z PCEiP zakupiono wiatę z przeznaczeniem na lekcje w plenerze. Wymieniono okna w gabinetach 57, 58 oraz w bibliotece, a także zakupiono nowe drzwi zewnętrzne, prowadzące na dziedziniec, przy szkolnej bibliotece. Zakupiono nowoczesną pomoc dydaktyczną z wykorzystaniem na lekcje fizyki - projekt "sonda" oraz 8 netbooków na potrzeby nauczycieli. Szkoła przystąpiła również do projektu termomodernizacji. W pierwszym etapie, dzięki pieniądzom z rezerwy oświatowej Starostwa (350 tys), wykonano docieplenie, nowe okna oraz estetyczną elewację strony wschodniej i północnej budynku