Poniżej znajdziesz listy zadań przygotowane przez nauczycieli matematyki Zespołu Szkół. Zasoby będą systematycznie uzupełniane - stosownie do realizowanego materiału.
UWAGA! Umieszczone tu zadania, to efekt pracy naszych matematyków przeznaczony (wyłącznie) na użytek edukacyjny uczniów naszej szkoły ;-)

EGZAMINY POPRAWKOWE - sierpień 2017

Wykazy zagadnień do powtórzenia

Przykłady pytań na część ustną egzaminu poprawkowego

 


MATERIAŁY DO LEKCJI

 Klasa I

Klasa II

Klasa IV

 


 

Zadania przygotowawcze dla maturzystów

Zadania przygotowawcze do sprawdzianów z rozwiązaniami

Niezbędna lektura każdego maturzysty (serwisy zewnętrzne):