Poniżej znajdziecie zasoby przygotowane przez nauczycieli języka polskiego Zespołu Szkół. Zasoby będą systematycznie uzupełniane - stosownie do realizowanego materiału.
UWAGA! Umieszczone tu zadania, to efekt pracy naszych polonistów przeznaczony (wyłącznie) na użytek edukacyjny uczniów naszej szkoły ;-)

POPRAWA SEMESTRU

TEKSTY

PREZENTACJE

KLASA I LO

KLASY II TECHNIKUM

KLASA III ALO

KLASY III TECHNIKUM

KLASY IV TECHNIKUM

WYPRACOWANIA

ZALICZENIE LEKTUR

ZAGADNIENIA DO PRAC KLASOWYCH

CZYTANIE ZE ZROZUMIENIEM

TRENING PRZEDMATURALNY

DLA MATURZYSTÓW (serwisy zewnętrzne)