Matura 2020 - ważne terminy dla ucznia

Matura 2020 - ważne terminy dla absolwenta


HARMONOGRAM EGZAMINÓW MATURALNYCH

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

PRZYBORY NA EGZAMINACH

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia2019r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2020 roku

EGZAMIN Z INFORMATYKI

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 6 sierpnia 2019r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2020

OPŁATY

Opłata za egzamin maturalny (absolwenci przystępujący ponownie do egzaminu)

INFORMATORY

Informatory dla maturzystów - wszystkie przedmioty

ZBIORY ZADAŃ

Materiały dla uczniów i nauczycieli, w szczególności zbiory zadań

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Wykaz tematów na maturę ustną z języka polskiego dla uczniów zdających egzamin ustny w starej formule
(obowiązują od sesji 2014/15 na kolejne lata)

OKE WROCŁAW

Informacje o egzaminie maturalnym