MATURA 2021

Informacja dla wszystkich absolwentów z lat ubiegłych:
Termin składania deklaracji przystąpienia do EM w 2021 do 08.02.2021- TYLKO NA NOWYM wzorze deklaracji:
https://oke.wroc.pl/deklaracje-i-formularze-dla-zdajacych/ 


Informacje dla wszystkich zdających:

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2015” obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021 - Aktualizacja z 29 grudnia 2020

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2021 roku

DOSTOSOWANIE WARUNKÓW

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2020/2021

PRZYBORY NA EGZAMINACH

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie maturalnym w 2021 roku (str 4)

EGZAMIN Z INFORMATYKI

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20sierpnia 2020 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z informatyki w roku 2021

OPŁATY

Opłata za egzamin maturalny (absolwenci przystępujący ponownie do egzaminu)

INFORMATORY

INFORMATORY PRZEDMIOTOWE UWZGLĘDNIAJĄCE ZMIANY w organizacji EM w FORMULE 2021 z dnia 29.12.2020r. ( czytaj ANEKS 2021 przy każdym przedmiocie)

ZBIORY ZADAŃ

Materiały dla uczniów i nauczycieli, w szczególności zbiory zadań

TEMATY Z JĘZYKA POLSKIEGO

Wykaz tematów na maturę ustną z języka polskiego dla uczniów zdających egzamin ustny w starej formule
(obowiązują od sesji 2014/15 na kolejne lata)

OKE WROCŁAW

Informacje o egzaminie maturalnym