MATURA 2021

Zdawanie egzaminu maturalnego w formule tzw. "starej matury"
nie jest już możliwe.

Absolwenci, którzy nie uzyskali świadectwa "starej matury"
muszą podejść do egzaminu na nowych zasadach.

Uczniowie przystępujący w roku szkolnym 2020/21
do egzaminu maturalnego
składają wstępną deklarację maturalną
do dnia 30 września 2020r.

Absolwenci mają czas do 7 lutego 2021r.


Poniżej znajdziecie instrukcje ułatwiające sporządzenie i przesłanie deklaracji w postaci elektronicznej.

UWAGA

Formularze deklaracji w pliku PDF pobrane ze strony WWW można wypełnić, a następnie wypełnione zapisać za pomocą programu Acrobat Reader XI (wersja 11). Podczas wypełniania formularza deklaracji w pliku PDF nie jest stosowana żadna kontrola poprawności danych.


 • wybierz rodzaj deklaracji:
  • Deklaracja1a dla tegorocznych maturzystów i absolwentów technikum i liceum
  • inne przypadki - wybrać wzór wg opisu na stronie
 • pobierz wybrany plik i zapisz np. na Pulpicie, a następnie otwórz dokument w programie AdobeReader XI (wypełnianie w przeglądarce może nie działać poprawnie)
 • wypełnij uważnie formularz (niebieskie pola) wpisując WIELKIMI LITERAMI:
  • numer w dzienniku
  • identyfikator szkoły to:
   • 021303-56310 (dla klas i absolwentów technikum)
   • 021303-56129 (dla klas i absolwentów LO)
   • 021303-56134 (dla klasy LO dla Dorosłych)
  • swoje dane osobowe
 • wybierz spośród dostępnych możliwości:
  • deklarowane przedmioty obowiązkowe i dodatkowe zgodnie z instrukcją na formularzu
  • niewypełniane pola pozostaw puste
 • sprawdź poprawność wprowadzonych danych (formularz nie ma funkcji kontroli poprawności)
 • zapisz plik (zapisz jako) nadając mu nazwę złożoną z nazwiska i imienia
  (np: Kowalski_Jan.pdf)
 • wyślij zapisany plik jako załącznik na adres admin @ zsmilicz.eu
  (adres bez spacji)

Jeśli wysłana deklaracja dotrze i nie będzie zawierała błędów otrzymasz e-mail potwierdzający jej poprawność, a w szkole wydrukowaną wersję do podpisu.

Organizacja egzaminu i opieka merytoryczna: p. wicedyrektor Alina Iskrzycka

Koordynacja techniczna: Małgorzata Kryszkiewicz (admin @ zsmilicz.eu)