26 listopada odbył się Ogólnopolski Konkurs Geograficzny - Geo Planeta przy współpracy merytorycznej z Wydziałem Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego. Nasi uczniowie rozwiązywali test w kategorii Żak - uczniowie szkół ponadpodstawowych. Do rozwiązywania testu przystąpiło 16 uczniów. Ogłoszenie wyników nastąpi 31 marca 2020 roku

Uczestnicy konkursu: Andrzejewska Kinga – III TE, Karaszkiewicz Kamila – III TE, Juśkiewicz Ada – III TE, Pawlus Natalia – III TE, Nacewicz Gabriela – III TE, Kazimierczak Kinga – III TE, Piekarska Anna – III TE, Dąbrowska Aleksandra – III TE, Trojanowska Patrycja – III TE, Maniecka Oliwia – II LO, Bondzior Julia – II LO, Schneka Maria – III TH, Olesek Wiktoria – III TH, Wasielewska Joanna – IV TE, Skrzypczak Jagoda – IV TE, Tyszkiewicz Konrad – IV TE. Konkurs przeprowadził pan Radosław Szymanowski