22 listopada naszą szkołę odwiedził pracownik UM pan Kacper Kociumbas. Celem Jego wizyty było przybliżenie społeczności szkolnej wiedzy o projekcie, który niebawem będzie przeżywać swój renesans - chodzi oczywiście o Młodzieżową Radę Miejską, która zaczyna prężnie działać. Na spotkaniu pan Kacper omawiał dorobek wcześniejszych kadencji MRM, np. ciekawe gry miejskie, skuteczne apele do rodziców i władz miasta, czy niezapomniane wyjazdy integracyjno-edukacyjne, a także zaznaczył, jak będzie wyglądała przyszła działalność MRM. W swojej prelekcji podkreślił również, jak wielka waga zostanie położona na sprawy kształcenia samych działaczy, tak, by Ci mogli wynieść z tego doświadczenia jak najwięcej pozytywów.

Chętni, którzy chcą należeć do Młodzieżowej Rady Miejskiej muszą, co oczywiste, wygrać w swoich szkołach wybory.

Gorąco zachęcamy do kandydowania i wspierania młodzieżowej inicjatywy samorządu. Będzie to test skuteczności i zaangażowania zainteresowanych.

Wybory już 09.12.2019r.!

Kandydatów prosimy o zgłaszanie się do opiekunów Samorządu Uczniowskiego.