25 listopada ruszyła w Miliczu druga edycja kampanii „Biała wstążka”. Szkoła nasza po raz drugi włączyła się do tej akcji. W dniu tym uczniowie z klasy 3 technikum informatycznego rozdawali chłopcom białe wstążeczki jako symbol sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także jako wyraz osobistego zobowiązania mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet. W ramach sprzeciwu wobec agresji i przemocy zaplanowano w szkole wiele innych działań edukacyjnych z udziałem uczniów i rodziców: prelekcje z udziałem specjalistów dot. kwestii prawnych związanych z przemocą domową, konkurs nt. znajomości Praw Człowieka, debata uczniowska nt. Jak rozmawiać o przemocy oraz jej przeciwdziałać, konkurs plastyczny na temat Stop agresji i przemocy rówieśniczej. Uczniowie zaangażowani w kampanię: Klaudiusz Ziółkowski, Aleksander Bartkowiak, Szymon Łochowski, Sławomir Szymoniak, Krystian Psiuk, Tobiasz Krakowiak, Łukasz Grochowski, Kamil Jachym.