Zespół Szkół im. T. Kościuszki uczestniczy w projektach zawodowych mobilności zagranicznych uczniów w ramach programu „Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego", który jest realizowany w IV osi priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER).

W 2016 roku uczniowie naszej szkoły odbyli trzytygodniowe praktyki zawodowe w Magdeburgu. Wyjazd zorganizowany został we współpracy z Fundacją Kształcenia Zawodowego i Międzykulturowego Faveo w ramach projektu „Hallo Europo!”. O wrażeniach z nauki zawodu za granicą przeczytać można więcej na naszych stronach oraz na stronie internetowej Fundacji Faveo.

Hallo Europo!

Hallo Europo! czyli staże w Magdeburgu po raz drugi (V 2016)

Również w tym roku (2017) partnerstwo otrzymało środki w ramach programu POWERVET i kolejna grupa uczniów wraz z opiekunem wyjedzie szkolić się w Niemczech. Na bieżąco zamieszczać będziemy relacje z realizowanego obecnie projektu „Welcome Europa!”. Zapraszamy do śledzenia naszych stron.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego