Dyrekcja Zespołu Szkół im. Tadeusza Kościuszki,
zaprasza przedstawicieli firm/pracodawców
realizujących proces kształcenia zawodowego praktycznej nauki zawodu w roku szkolnym 2019/20,
na spotkanie informacyjno-organizacyjne
dnia 31.10.2019 r (gabinet nr 7, godz. 15.30)