Drukuj

Dzień Edukacji Narodowej 14 października 2019 roku jest dniem wolnym od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w klasach liceum i technikum.
Uczniowie Szkoły Branżowej I stopnia – młodociani pracownicy mają obowiązek stawienia się w tym dniu u pracodawcy.

Dla młodzieży, która zechce w tym czasie przebywać w szkole zostaną zorganizowane zajęcia w świetlicy, salach gimnastycznych bądź bibliotece. Młodzież, która zechce skorzystać z wymienionych pomieszczeń, powinna zgłosić to do dnia 11.10. br. wychowawcy, bibliotekarzom, pracownikom świetlicy, bądź nauczycielom przedmiotu.