Zgodnie z tradycją szkoły wraz z początkiem września odbył się kiermasz podręczników szkolnych. W czwartek i piątek ( 5 oraz 6 września) z trudem można było przecisnąć się przez tłum uczniów, którzy przybyli do holu na parterze, aby zaopatrzyć się w książki lub odsprzedać młodszym kolegom stare podręczniki. Mimo tłumu, każdy uczeń mógł odnaleźć potrzebne mu pozycje.
Zachęcamy do częstego zaglądania do szkolnych podręczników i świetnych ocen na sprawdzianach w tym roku szkolnym!

Samorząd Uczniowski