Podobnie jak w latach ubiegłych uczniowie wszystkich klas mogą ubiegać się o stypendium Starosty Milickiego w ramach "Lokalnego Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadpodstawowych, dla których organem prowadzącym jest powiat milicki."

Regulamin przyznawania stypendium oraz wniosek
dostępny jest na stronie starostwa.

Wnioski uczniowie składają w szkole do 13 września u wychowawcy lub pedagoga szkolnego.
Druki wniosków można również pobrać u pedagoga gab.24