Z głębokim smutkiem pożegnaliśmy

WŁODZIMIERZA FICENESA

naszego emerytowanego kolegę,
wicedyrektora i nauczyciela w latach 1970-1998
Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia.
Dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu.