Odbiór świadectw kwalifikacji w zawodzie uczniów klas trzecich technikum oraz klas trzecich zasadniczej szkoły zawodowej w zawodzie sprzedawca i kucharz
w poniedziałek 2 września w godzinach 9.00-14.00 w sekretariacie szkolnym.