Terminy kursów zawodowych dla uczniów szkoły branżowej I stopnia
na rok szk. 2019/2020
dostępne są na stronie
Cechu Rzemiosł Różnych w Krotoszynie