6 maja rozpoczyna się okres egzaminów maturalnych.
Przypominamy, że na każdy egzamin należy zgłosić się na pół godziny przed jego rozpoczęciem. Na salę wnosimy tylko przybory zgodne z wykazem OKE i nie wnosimy telefonów ani żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.
Niezbędne informacje znajdziecie również na tablicy ogłoszeń przy wejściu do szkoły. Wszystkim zdającym życzymy powodzenia.