Uwaga !!!!

23 marca odbędą się wybory do Rady Samorządu Uczniowskiego. Wybieramy Przewodniczącego Rady, zastępcę przewodniczącego oraz 3 członków Rady SU. W związku z tym proszę aby każda klasa wybrała po 2 swoich kandydatów, którzy będą ich reprezentantami. Kandydaci muszą mieć bardzo dobrą opinię i  rekomendację  wychowawcy. Kandydatury składamy do 15 marca u opiekunki Samorządu pani Iwony Przybyś.