Zapraszamy do wzięcia udziału w XI Powiatowym Konkursie Ojczyzna Polszczyzna.

Zadania konkursowe sprawdzą wiedzę i umiejętności z zakresu składni zdania pojedynczego i złożonego, słowotwórstwa, fleksji, frazeologii i leksyki, zasad ortografii, interpunkcji oraz ich praktyczne zastosowanie w różnych formach wypowiedzi pisemnych i ustnych; umiejętności analizy i interpretacji różnych tekstów kultury, świadomość językowa, tworzenie wypowiedzi, wartościowanie. Zalecana lektura: „Wiedza o języku polskim w zreformowanej szkole” pod redakcją Agnieszki Mikołajczuk i Janiny Puzyniny, wyd. Nowa Era, Warszawa 2004 oraz aktualne kompendia poprawnościowe. Etap szkolny konkursu odbędzie się 21 lutego 2019r. Zgłoszenia przyjmuje Barbara Barszczewska do 19 lutego.

Pięcioro zwycięzców będzie reprezentować szkołę podczas etapu powiatowego 7 marca 2019r. Etap powiatowy w tym roku organizuje nasza szkoła.

Barbara Barszczewska