Zgodnie z harmonogramem wywiadówek, 19 grudnia o 16.30 odbędą się spotkania z wychowawcami a od godz. 17.00 - "otwarta środa".
Jednocześnie informujemy, że zebrania rodziców uczniów klas 4TS, 1AL,1THI, 1AB i 1CB nie odbędą się z powodu nieobecności wychowawców.
Zebrania te odbędą się w pierwszym tygodniu stycznia.