Pracodawcy z Milicza i okolic, którzy po raz pierwszy chcą przyjąć młodocianych pracowników na praktyczną naukę zawodu w roku szkolnym 2019/20, proszeni są o kontakt z sekretariatem szkoły pod nr tel 713840350.

Przypominamy, że warunkiem podpisania umowy jest posiadanie przez pracodawcę kursu pedagogicznego oraz tytułu mistrza w zawodzie lub świadectwa ukończenia technikum lub szkoły policealnej i co najmniej trzyletni staż w nauczanym zawodzie.