Zapraszam do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Ortograficznym.

Organizatorem konkursu jest Moja Szkoła Językowa.
Zadania konkursowe sprawdzą znajomość zasad ortograficznych i interpunkcyjnych, a także umiejętność praktycznego ich zastosowania.
Szkoła może zgłosić minimum 6 uczestników.
Za udział w konkursie uczestnik wnosi opłatę w wysokości 9 zł. Jest to konkurs jednokrotnego wyboru. Czas konkursu to 45 minut.
Termin zgłoszenia do konkursu: 22.11.2018r. Termin konkursu: 10.12.2018r. (organizatorzy najpóźniej 3 dni przed konkursem przyślą do szkoły zadania).

Zapoznaj się z nagrodami, Regulaminem Ogólnopolskich Konkursów i przykładowymi testami dostępnymi na stronie: www.mojaszkolajezykowa.pl.

Barbara Barszczewska