Drukuj

Zgodnie z harmonogramem przygotowania egzaminu maturalnego, uczniowie tegorocznych klas maturalnych składają deklaracje maturalne
do dnia 30 września.

Prosimy o zapoznanie się z instrukcją wypełniania deklaracji w wersji elektronicznej i wypełnienie oraz wysłanie odpowiednich formularzy w najbliższym tygodniu.
W przypadku kłopotów technicznych można zgłosić się do p. Małgorzaty Kryszkiewicz (w bibliotece szkolnej lub s.55).