Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendium z funduszu Rady Powiatu.

Każdy uczeń, który uzyskał ponadprzeciętne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub w działalności społecznej oraz potrafi je udokumentować, wypełnia wniosek stypendialny i składa go do 10 września u pedagoga lub w sekretariacie.

Wnioski dostępne są w sekretariacie, u pedagoga i wychowawców.
Wszelkich dodatkowych informacji udziela pani pedagog Jolanta Łucka w gabinecie nr 24