Z głębokim smutkiem żegnamy

 

Tadeusza Kaczmarka

naszego emerytowanego kolegę,
dyrektora administracyjnego szkoły w latach 1990-2008

Rodzinie składamy szczere wyrazy współczucia
dyrekcja i pracownicy Zespołu Szkół im.T. Kościuszki w Miliczu