Uwaga maturzyści!

WERYFIKACJA poprawności danych i wyboru egzaminów w terminie ostatecznym do 7 lutego.

W tym celu należy zgłosić się do p. Aliny Iskrzyckiej
w dniach od 2 do 7 lutego 2018r.

Z dniem 8 lutego złożona deklaracja wstępna staje się ostateczną.

Absolwenci z obowiązkiem opłaty za egzamin dodatkowo do 7 lutego składają dowód wpłaty i załącznik 26a osobiście w sekretariacie szkoły lub mailowo na adres: s e k r e t a r i a t @ z s m i l i c z . e u