Filip Gorzelak uczeń klasy 2 technikum informatycznego
został laureatem I miejsca polskiej edycji
XII Konkursu Informatycznego BÓBR

Jako jeden z trzech uczniów w kraju (kategoria szkół ponadgimnazjalnych) zdobył maksymalną liczbę 120 punktów.

Drugi wynik w szkole, 100 punktów, uzyskał Mateusz Grzenda (kl. 3TI) i tylko 0,25 pkt. zabrakło mu do zdobycia tytułu wyróżnienia. Trzeci wynik 88,75 pkt. uzyskał Patryk Marciniak (kl. 4TI). Wszystkie te wyniki należą do najwyższych w historii zmagań naszych uczniów w tym konkursie.

Długo wyczekiwane wyniki dla kategorii: Senior są już dostępne na stronie domowej polskiej edycji XII Konkursu Informatycznego Bóbr 2017. W tym roku do konkursu przystąpiło w naszej szkole 20 uczniów klas technikum informatycznego. Rywalizowali 13 listopada rozwiązując online, przez godzinę, 24 zadania wymagające myślenia algorytmicznego i komputacyjnego, związane z zastosowaniem technologii informacyjnych w różnych dziedzinach życia. Zainteresowani mogą sprawdzić się rozwiązując zadania konkursowe.

Organizatorzy poinformowali, że w tegorocznej edycji Konkursu Bóbr w kategorii Senior doszło do złamania regulaminu konkursu przez znaczną liczbę uczniów, którzy rozwiązywali test niesamodzielnie. W wyniku analizy wyników zdyskwalifikowano aż 190 uczniów z 10 szkół. Z satysfakcją odnotowujemy, że nie było w tej grupie naszej drużyny.

Filip odbierze dyplom podczas uroczystego zakończenia XII Edycji Konkursu Bóbr, które odbędzie się 9 marca na Wydziale Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Popularyzacją i organizacją konkursu w naszej szkole, od wielu lat zajmują się Małgorzata Kryszkiewicz i Paulina Jasińska.