Zespół Szkół im. T. Kościuszki w Miliczu
ogłasza nabór dla słuchaczy
Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych,
którzy maja ukończony semestr 3
i chcieliby kontynuować naukę od semestru 4
w roku szkolnym 2017/2018.
(dot. klasy drugiej i warunkiem przyjęcia
jest ukończenie semestru 3).
Nauka w szkole dla dorosłych jest bezpłatna tel: 713840350