30 listopada o godz. 11.00 w sali Centrum AGORA we Wrocławiu odbyła się wojewódzka uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, osiągając w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy, wyniki co najmniej dobre.

 

  • f1

W gronie laureatów tego prestiżowego stypendium znalazł się Patryk Marciniak - uczeń klasy 4 technikum informatycznego. Nagrodę osobiście wręczył mu Dolnośląski Kurator Oświaty - Roman Kowalczyk.

Patryk w poprzednim roku szkolnym osiągnął średnią ocen 5,35 i wzorowe zachowanie, pełni funkcję przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Brał udział w wielu konkursach:

  • Poliglota
  • SUDOKU-finalista
  • I Olimpiada Cyfrowa
  • Wiedzy o krajach niemieckojęzycznych
  • Euklides-konkurs matematyczny – udział na etapie wojewódzkim
  • II Quiz wiedzy o Zjednoczonym Królestwie Wielkiej Brytanii
  • XVII Powiatowy Konkurs Młodych Informatyków - wyróżnienie

Patryk jest ambitny, koleżeński, uczynny, udziela się na rzecz klasy i szkoły. Interesuje się tworzeniem stron internetowych, literaturą specjalistyczną, literaturą fantasy, muzyką. Nasz laureat niewątpliwie obdarzony jest niezwykłym talentem, ale to co osiągnął zawdzięcza też zwykłej, wytężonej, systematycznej pracy.