Uczniowie Filip Gorzelak i Arkadiusz Trentkiewicz z klasy 2TI zakwalifikowali się do II etapu Olimpiady Cyfrowej. W szkolnym etapie, który odbył się 23 listopada,  wzięło udział 7. uczniów z klas 2TI i 3TI. W I etapie Olimpiady Cyfrowej do testu przystąpiło 2 346 osób z 242 szkół z całej Polski. Ze względu na tak dużą liczbę Uczestników i Uczestniczek oraz wysoki poziom współzawodnictwa Komitet Główny postanowił przyjąć do II etapu 299 osób, które otrzymały co najmniej 63,07 pkt. (na 100 możliwych do zdobycia). Zmagania drugiego etapu rozpoczną się 2 stycznia 2018r.