W minionym tygodniu w naszej szkole odbyła się Próbna Matura z Operonem – ogólnopolska akcja, w ramach której przeprowadzony został próbny egzamin maturalny dla uczniów liceów i techników w całej Polsce. Uczniowie w dniach od 21 – 24 listopada 2017r. otrzymali arkusze egzaminacyjne z obowiązkowych i wybranych przez siebie przedmiotów opracowane przez doświadczonych egzaminatorów, umożliwiające rzetelne sprawdzenie wiedzy i przygotowanie do realiów prawdziwego egzaminu dojrzałości. Było to dla nich ważne wydarzenie – mieli szansę sprawdzić poziom swojej wiedzy i przekonać się, z czym radzą sobie lepiej, a co powinni jeszcze potrenować. W arkuszach maturalnych znalazły się zadania weryfikujące znajomość faktów, sprawdzające umiejętność ich łączenia czy też czytania ze zrozumieniem.