Podobnie jak w ubiegłych latach uczniowie naszej szkoły mogą ubiegać się o stypendium z funduszu Rady Powiatu. O stypendium może się ubiegać każdy uczeń, który posiada wybitne wyniki w swojej pracy lub uzyskał sukcesy wykraczające ponad przeciętne osiągnięcia, które potrafi udokumentować i chciałby rozwijać swoją karierę naukowa, artystyczną, sportową lub społeczną. Uczeń wypełnia wniosek stypendialny i składa go do 15 września w sekretariacie szkoły. Wnioski są do pobrania u pedagoga i w sekretariacie. Wszelkich dodatkowych informacji udziela pedagog szkony p. Jolanta Łucka (p.24)