W Zespole Szkół egzamin maturalny zdawało 129 uczniów, z czego 5 nie przystąpiło do wszystkich egzaminów obowiązkowych. Nie zdało 13. Procent uczniów, którzy zdali maturę, wyniósł 85,5 (78,7% na Dolnym Śląsku, 81% w kraju)

Zdało ogółem:

  • w LO - 37, co stanowi 88,1% (w powiecie milickim 88,8%, w województwie 89,7%, 91% w kraju), nie zdały 4 osoby. W roku ubiegłym zdawalność w LO wyniosła 86,6%.
  • w Technikum zdało maturę 68 uczniów - 82,9%, (w powiecie -82%, w woj. – 64,1%, w kraju 70%), 9 nie zdało. W roku ubiegłym zdawalność w technikum wyniosła 78% i była lepsza od średniej w województwie o 10%.

Z łącznej liczby uczniów, którzy nie zdali – 13 - do poprawek w sierpniu przystąpiło 12 tegorocznych maturzystów.

Matura ustna

Maturę ustną z języka polskiego w II LO zdali wszyscy, osiągając średni wynik procentowy 63,1% (przy 70,7% w woj.). W technikum na 77 zdających język polski nie zdała jedna osoba, a średni wynik procentowy wyniósł 57,8% (60,8% w województwie). Z języka angielskiego w LO zdawało 34 absolwentów, nie zdały 3 osoby, a średni wynik wyniósł 63,7% (75,5 w woj.). W technikum na 58 zdających nie zdały angielskiego 2 osoby – 55% (59,9% w woj.). 7 uczniów liceum zdawało język niemiecki i zdało go z wynikiem 82,1% (70,1% w woj.). Na 21 uczniów zdających niemiecki w technikum wszyscy zdali – 66,4% (52,9% w woj.).

Matura pisemna

Matury pisemnej w LO nie zdało 4 uczniów – 1 z matematyki i 1 z matematyki i z angielskiego. Średnie wyniki zdających oscylują wokół średniej wojewódzkiej lub nieznacznie od niej odstają. W Technikum matury pisemnej nie zdało 6 uczniów – 1 z polskiego, 3 z angielskiego, 2 z matematyki. Nasi uczniowie uzyskali średnią lepszą niż średnia wojewódzka z języka polskiego, niemieckiego i matematyki.