INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU
W ROKU SZKOLNYM 2010/11

W Zespole Szkół egzamin maturalny zdawało 61 uczniów technikum. Nie zdało 15. Procent uczniów, którzy zdali maturę, wyniósł 75,6 (57,6% na Dolnym Śląsku, 63% w Polsce) W roku ubiegłym zdawalność w technikum wyniosła 82,9% i była lepsza od średniej w województwie o prawie 20% (w powiecie - 82%, w woj. – 64,1%)

Z łącznej liczby uczniów, którzy nie zdali – 15 - do poprawek w sierpniu przystąpi 12 tegorocznych maturzystów.

Najlepiej maturę z języka polskiego zdali S. Jasińska z 4 TE(100% w części ustnej, 83% w cz. pisemnej na poziomie podstawowym ) i M. Pudełko 4 TE (100% cz. ustna i 70% cz. pisemna) oraz A. Zacharczuk z 4TK (90% cz.u i 81% cz.p). Język angielski najlepiej zdali S. Jasińska ( 95 i 96% na p. podstawowym), M. Jeż ( 90 i 96% na p. podstawowym i 70 i 60% na p. rozszerzonym), M.Bieńkowska (95 i 88%) oraz N. Hauder (95 i 94%) z 4 TE. Z języka niemieckiego najlepsi byli S. Frania (100 i 70%) z 4TE i K. Szewczyk (90 i 70%) z 4 TK. Egzamin z matematyki najlepiej napisały D. Gaszek (78%) oraz S. Jasińska (72%)z 4 TE oraz M. Sierpowska (76%) i K. Szewczyk (70%) z 4 TK.

Matura ustna

Maturę ustną z j. polskiego zdali wszyscy, osiągając średni wynik procentowy 60,7% (przy 61,6% w woj.). Z języka angielskiego zdali wszyscy(43 osoby), a średni wynik wyniósł 60,9% (59,2 w woj.). Również maturę z języka niemieckiego zdali wszyscy (18 osób) z wynikiem 71,1% (51,2% w woj.).

Matura pisemna

W Technikum matury pisemnej nie zdało 15 uczniów – 1 z polskiego i matematyki, 2 z angielskiego i matematyki, 1 z j. angielskiego oraz 11 z matematyki. Nasi uczniowie uzyskali średnią lepszą niż średnia w powiecie i wojewódzka z języka polskiego, niemieckiego i matematyki.