INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU
W ROKU SZKOLNYM 2011/12

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

W Zespole Szkół egzamin maturalny zdawało 106 tegorocznych absolwentów- 98 technikum i 8 liceum. Nie zdało 12. Procent uczniów, którzy zdali maturę, wyniósł 88,67 (83,7% w powiecie milickim, 77,9 % na Dolnym Śląsku, 80% w Polsce) Zdawalność w technikum w ZS wyniosła tym razem 88,77% (80,6% w powiecie milickim, 65,6% w województwie i 70% w Polsce). Natomiast w LO- 88,88% przy 91,7% w powiecie milickim, 87,9% na Dolnym Śląsku i 89% w Polsce. W roku ubiegłym zdawalność w technikum wyniosła 75,67 % i była lepsza od średniej w województwie o prawie 20% (w Polsce -63%, w woj. – 57,6%)

Z łącznej liczby uczniów, którzy nie zdali – 12 - do poprawek w sierpniu przystąpi 7 tegorocznych maturzystów.

Matura pisemna

Najlepiej maturę z języka polskiego w części pisemnej zdali K. Wasielewska (73%) z 4 TE, A. Harasim (74%) z 4 TH i M. Gazda (73%) z 4 TK. Język angielski najlepiej zdali K. Tysowska (98%) z 4 TE, P. Romanowicz (98%) z 4 TI, M. Duda (92 %) z 4 TE, S. Wołodkowicz (91%) z 4 TI, M. Barszczewski (91%0 z 3 LO. Z języka niemieckiego najlepsza była K. Wasielewska (82%) z 4 TE. Egzamin z matematyki najlepiej napisali – 94% -P. Romanowicz z 4 TI, K. Kląskała i K. Krystek z 4 TE.

Matura ustna

Maturę ustną z j.polskiego zdali wszyscy, osiągając średni wynik procentowy 49,4% w LO i 62,6% w technikum., (przy średniej 70,6% (LO) i 64,7% (T) w powiecie oraz 72% (LO) i 62,5% (T) w woj. dolnośląskim). Z języka angielskiego nie zdało 6 osób, a średni wynik wyniósł 52,1 LO i 55,5% T (przy średniej 70% (LO) i 53,4% (T) w powiecie oraz 70,4% (LO) i 52% (T) w woj. dolnośląskim). Matury ustnej z języka niemieckiego nie zdała 1 osoba, średni wynik to 57,4% w technikum (przy średniej 58,8% w powiecie oraz 45,4% (w woj. dolnośląskim).

Matury pisemnej nie zdało 12 uczniów – 2 z polskiego, 1 z j. polskiego, j angielskiego cz. pisemna i ustna, 1 z j.polskiego i j. ang. (cz. ustna), 1 z z matematyki i j, niem (cz.ustna), 3 z matematyki, 4 z j. angielskiego cz. ustna.