W Zespole Szkół egzamin dojrzałości zdawało w maju 2009 roku 106 uczniów. Nie zdało 18. Procent uczniów, którzy zdali maturę, wyniósł 85,8. Jest to średnia wyższa od średniej ogólnopolskiej, która wyniosła 81%, a także znacznie lepsza od tej, jaką uzyskali maturzyści z Dolnego Śląska - 79,3%.

Zdało ogółem: - w LO 67 (86,6% - w powiecie milickim 92,2%, w województwie 88,9%, 90% w kraju), nie zdało 9 osób. - w Technikum zdało maturę 32 uczniów (78% - w powiecie 77,8%, w woj. – 68%, w kraju 70%), 9 nie zdało. Z łącznej liczby uczniów, którzy nie zdali – 18 - do poprawek w sierpniu przystąpi 12 tegorocznych maturzystów.

Sukces naszych maturzystów opisały dwie lokalne gazety ("Milickie wyniki matur najlepsze w województwie" w "Panoramie Milickiej"  oraz "Głos Milicza" w artykule "Nasi maturzyści pokazali, na co ich stać". Wrocławski dodatek "Gazety Wyborczej" z 1 lipca wspomina o sukcesie milickich maturzystów, którzy osiągnęli nie tylko najwyższą zdawalność, ale również poprawili zeszłoroczny wynik o 10 pkt. procentowych.