INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW EGZAMINU MATURALNEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ IM. T. KOŚCIUSZKI W MILICZU
W ROKU SZKOLNYM 2012/13

WYNIKI EGZAMINU MATURALNEGO

Zdawalność w technikum w ZS wyniosła w tym roku 88,1% (75,6% w powiecie milickim, 66,3% w województwie i 71% w Polsce). Natomiast w LO- 63,7% przy 86,4% w powiecie milickim, 87,6% na Dolnym Śląsku i 90% w Polsce. W roku ubiegłym zdawalność w technikum wyniosła 88,77 % i była lepsza od średniej w Polsce i województwie o prawie 10% (w Polsce -80%, w woj. – 77,9%)

W Zespole Szkół egzamin maturalny zdawało 95 tegorocznych absolwentów- 84 technikum i 11 liceum. Nie zdało 14 (10 w T i 4 w LO). Procent uczniów, którzy zdali maturę, wyniósł 75,9 % (81% w powiecie milickim, 76,95 % na Dolnym Śląsku, 81% w Polsce)

Matura pisemna
Najlepiej maturę z języka polskiego w części pisemnej zdali M. Zagata (89%) z 4 TK, J. Ciura (79%) z 4 TK i M. Pawlak (79%) z 4 TH. Język angielski najlepiej zdali M. Zagata (98%) z 4 TK, A. Czelusta (96%) z 4TH, M. Trembecki (95%) z 4TI, H. Stasiuk (92%) z 4TI, M. Żochowski (92%) z 4 TI i K. Cymbała (90%) z 4TE. Z języka niemieckiego najlepsza była J. Ciura (94%) z 4 TK. Egzamin z matematyki najlepiej napisali –J. Dzimidowicz (96%) i W. Just (94%) z 4 TI, K. Haftarczyk (90%) z 4TH i Ł. Sędłak (90%) z 4TS.

Matura ustna
Maturę ustną z j. polskiego uzyskując 100% zdali Ł. Ropa z 4TE, M. Żywiczka z 4 TH, P. Góral i G. Jędryczko z 4TI, oraz M. Zagata z 4TK. Z języka angielskiego najlepiej zdali 97% - M. Zagata z 4TK, H. Stasiuk z 4TI, i T. Jasiński z 4TS oraz M. Trembecki i P. Góral (93%) z 4TI, Maturę ustną z języka niemieckiego zdali wszyscy, a najlepiej J. Ciura (93%) z 4 TK.

Matury pisemnej nie zdało 14 uczniów – 2 z j. polskiego i 6 z matematyki, natomiast w części ustnej z j angielskiego nie zdały 4 osoby, z j. polskiego 2 osoby. Wszystkie osoby mogą zdawać egzamin poprawkowy w sierpniu.