Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

  1. montowania oraz eksploatacji systemów komputerowych i urządzeń peryferyjnych;
  2. wykonywania i eksploatacji lokalnych sieci komputerowych;
  3. projektowania, tworzenia, administracji i użytkowania baz danych;
  4. programowania aplikacji desktopowych, internetowych oraz mobilnych;
  5. projektowania, tworzenia i administracji stronami WWW i systemami zarządzania treścią.