22 kwietnia ok. 40 uczniów naszej szkoły pod opieką dyrekcji oraz nauczycieli przyłączyła się do akcji „ Wielkie Sprzątanie Ziemi 2021r w Gminie Milicz”. Zaopatrzeni w worki, jednorazowe rękawiczki oraz maseczki wyruszyli na wielkie sprzątanie.

  • f1

Młodzież uporządkowała teren wokół szkoły - głównie park, teren orlika, ścieżkę rowerową i część lasu- tu dotarli aż pod Koruszki. Choć pogoda nas nie rozpieszczała, towarzyszyły nam dobre humory, a akcja przebiegła szybko i sprawnie- od godz.10 do 13 efekty pracy uczniów były zadziwiające, na co wskazywały zapełniające się w rekordowym tempie worki.

Czynny udział w tym przedsięwzięciu miał na celu rozbudzenie świadomości ekologicznej uczniów i odpowiedzialności za środowisko naturalne, jak również zwrócenie uwagi na fakt, iż rozwiązaniem problemu zaśmieconego środowiska jest nie tylko coroczna zbiórka śmieci, lecz głównie zmiana nawyków w codziennym życiu, segregacja i umiejętne gospodarowanie odpadami.

Tegoroczna akcja niewątpliwie zasługuje na wyróżnienie z powodu pandemii COVID-19. Pokazaliśmy jednak, że nie zapomnieliśmy:

ZIEMIA, to nasz wspólny dom!

Nie mamy innego!!

Wszyscy musimy o niego zadbać!!!