Rusza rekrutacja - czas na wybór zawodu

Prezentacje dla poszczególnych planowanych kierunków kształcenia:

 

TECHNIK EKONOMISTA

 
 

TECHNIK HOTELARSTWA

 

TECHNIK INFORMATYK

 

TECHNIK LOGISTYK

 

TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH

II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

SZKOŁA BRANŻOWA I STOPNIA

 

Prezentacja aktywności pozalekcyjnej:

DZIAŁALNOŚĆ SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I WOLONTARIATU