Od dnia 01.03.2021 do 3.03.2021, istnieje możliwość zapisu na szczepienie przeciwko Covid 19.
Pracodawcy, instruktorzy praktycznej nauki zawodu zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych w Miliczu dokonują zapisu w biurze cechu.
Pozostali pracodawcy niezrzeszeni, w sekretariacie szkoły w godzinach 9.00-14.00.
Telefon kontaktowy 713840350 sekretariat szkoły.