"Tłuste książki" na Tłusty Czwartek
Biblioteka szkolna zaprasza codziennie

*Nowości zakupiono w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa