Proszę zapoznać się z komunikatami odnośnie przyborów pomocniczych w sesji zimowej

W szkole wywieszone zostały listy imienne egzaminacyjne części pisemnej i praktycznej określające godziny i miejsce egzaminu. Listy znajdują się przy wejściu do sekretariatu szkoły. Na egzamin zabieramy dokument tożsamości, długopis z czarnym wkładem oraz maseczkę lub przyłbicę. W szkole obowiązkowo jesteśmy obecni 30 minut przed egzaminem dotyczy to obu części egzaminu. Zakaz wnoszenia na egzamin telefonów komórkowych (proponuję zostawienie telefonu w domu na okres egzaminu). Szkoła w tej sesji zgodnie z zaleceniem CKE nie zapewnia wody mineralnej, można indywidualnie zakupić wodę w małej butelce. W czwartek zostaną wywieszone dokładne instrukcje egzaminacyjne odnośnie reżimu sanitarnego, obok list egzaminacyjnych przy sekretariacie szkoły. Proszę o zapoznanie się z dokumentem.

Artur Stolarek